Các phương pháp can thiệp vào Registry.

Registry là gì?

reg1.JPG

Registry là một dạng cơ sở dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc hình cây để lưu giữ hầu hết các thông số kỹ thuật của hệ thống windows nó ghi nhận và lưu giữ tất cả các hành động thay đổi của người dùng tác động lên hệ thống thông qua việc thiết lập chỉnh sửa và cấu hình hệ thống từ phần cứng cho đến phần mềm để từ đó windows vận hành hệ thống thông qua những thiết lập được lưu trữ sẵn trong registry. Và một khi có một thông số nào đó được thay đổi trong Registry thì hệ thống cũng sẽ ảnh hưởng.

Chính vì vậy có thể xem Registry giống như là trái tim của hệ thống. vì thế việc kiểm soát được nội dung của Registry là yêu cầu tất yếu để bạn sử dụng máy tính một cách khoa học, hiểu sâu hơn về môi trường làm vịệc của Windows. Và nhất là trong lĩnh vực lập trình, bảo mật, bẻ khóa cũng như là thâm nhập thì ít nhiều bạn cũng phải biết về Registry.

Can thiệp trực tiếp vào Registry giúp cho bạn đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều thay vì phải sử dụng các công cụ của windows để thiết lập các thông số nhằm tối ưu hệ thống và sử dụng Registry một cách hiệu quả chẳng những giúp cho hệ thống của bạn chạy nhanh hơn mà còn tăng thêm tính bảo mật cho cả hệ thống vì vậy những ai chuyên nghiên cứu về thâm nhập một hệ thống Windows rất thích thao tác trực tiếp lên hệ thống thông qua Registry nhằm bẻ gãy các thiết lập trên làm cho việc thâm nhập trở nên dễ dàng hơn.

Ví dụ như cách thức cho chương trình bất kỳ tự khởi động, cách bật tắt các service của hệ thống hay làm rối loạn cả hệ thống theo ý của người thâm nhập… Vì vậy việc tìm hiểu về Registry là một việc tối quan trọng nếu như bạn muốn làm chủ hệ thống của bạn.

Ở bài viết này tôi chỉ đề cập đến cách thức để can thiệp vào Registry chứ không đi sâu vào công dụng của từng key như thế nào vì những cái đó các bạn có thể tìm trên Internet và cũng có rất nhiều bài viết giới thiệu về các thủ thuật của Registry nhằm không mất thời gian.

Cấu trúc của Registry:

Registry có cấu trúc hình cây, tương tự như cấu trúc của cây thư mục với rất nhiều nhánh con tỏa ra tùy theo cấu trúc ứng dụng. Thông thường Registry của Windows có 5 nhánh chính, mỗi nhánh đảm nhận viện lưu trữ những thông tin riêng biệt. Mỗi nhánh chính tỏa ra rất nhiều nhánh con và những nhánh con này cũng lưu trữ vô số thông tin đặc thù về mọi thứ có trong Windows.

Năm nhánh chính như sau:

1/HKEY_CLASSES_ROOT: Lưu những thông tin dùng chung cho toàn bộ hệ thống.
2/HKEY_CURRENT_USER: Lưu những thông tin được thiết lập cho người dùng đang sử dụng hoặc đăng nhập vào Windows.
3/HKEY_LOCAL_MACHINE: Lưu những thông tin được thiết lập về hệ thống, phần cứng, phần mềm…
4/HKEY_USERS: Lưu những thông tin của tất cả các User (người dùng), mỗi user là một nhánh với tên là số ID định dạng của user đó.
5/HKEY_CURRENT_CONFIG: Lưu thông tin về cấu hình

Và trong mỗi nhánh chính bao gồm nhiều Key và trong mỗi Key cũng gồm nhiều Key con tùy theo mỗi thiết lập cụ thể mà các key này nhiều hay ít.

Và cuối cùng là mỗi Key có thể chứa nhiều dữ liệu nhưng chỉ gồm 5 kiểu dữ liệu dạng sau đây:
String Value
Binary Value
DWORD Value
Muti-String Value
Expandable String Value

Thao tác lên Registry.

Có nhiều cách thao tác lên Registry gồm các cách sau:

Cách thông thường nhất là sử dụng chương trình Registry Edit có sẵn trong Window: => vào start ==> Run ==> Regedit (dành cho người sử dụng window).

Trong các ngôn ngữ lập trình ứng dụng với window đều có tích hợp sẵng những hàm để can thiệp vào Registry (dành cho lập trình)

Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể can thiệp được vào Registry một khi người quản trị hệ thống đã khóa chức năng soạn thảo Registry (trong những lúc bạn sử dụng máy ở ngoài tiệm internet hay trong văn phòng…) để tránh trường hợp người không có kinh nghiệm sửa đổi sẽ làm cho hệ thống mất ổn định.

Vậy nếu như bạn gặp trường hợp đó chẳng lẽ phải bó tay sao và nhất là với những ai chuyên nghiên cứu về thâm nhập chẳng hạn.

Ví dụ như người quản trị ẩn hết tất cả các menu Run, các items trong Control Panel, tắt các service quan trọng,… và ẩn cả những chức năng và các biểu tượng trên desktop… Và sau đó không cho mở trình truy cập vào Registry. Vậy làm sao bạn có thể thao tác và sửa đổi khi mà Registry Editor không thể sử dụng được?

Trong bài viết này tôi sẽ chủ yếu đi vào cách can thiệp vào Registry một cách đơn giản nhất bằng những công cụ có sẵn và chắc chắn là ít bao giờ bị khóa đó là sử dụng chương trình NotePad để can thiệp và có thể sử dụng cả command line.

Cách thứ nhất: tạo ra file thuần text có đuôi .reg và đơn giản là chạy nó để tạo key trong Registry

File .reg có cấu trúc như sau:
===========================
Windows Registry Editor Version 5.00
(Khoảng trống)
(Key cần tạo)
=================================

Ví dụ: Tạo một Registry có chức năng cấm hiển thị Task Manager (Ctrl + Alt + Del)

Lưu ý: nếu bạn cắt dán đoạn code nhớ lưu ý đổi lại dấu “ngoắc đôi” cho đúng vì wordpress đã thay đổi dấu “ngoắc đôi”

Bạn mở notepad dán đoạn code dưới vào sau đó lưu với tên
disTaskManager.reg
==========================
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableTaskMgr”=dword:00000001
==========================

Chạy thử nó và nhấn yes để chấp nhận sau đó nhấn thử (Ctrl + Alt + Del) thì Task Manager sẽ không được phép thực thi.

Để bật lại chỉ cần thay giá trị dword:00000001 ==> dword:00000000 và chạy lại lần nữa. Sau đó để hiển thị được Task Manager bạn chỉ cần cho chạy file này:

enableTaskManager.reg
===========================
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableTaskMgr”=dword:00000000
===========================

Để thực thi được file .reg với điều kiện là chức năng này được cho phép, Vậy trong trường hợp bị khóa thì sao ???

Ví dụ: Bạn tạo thử một file .reg có tên là LockRegistry.reg sau đó chạy thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nha

LockRegistry.reg
=============================
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableRegistryTools”=dword:00000001

=============================

Khi chạy file LockRegistry.reg rồi bạn thử vào start ==> run ==> regedit thì một dòng thông báo sẽ hiện ra như sau: “Registry Editing have been disabled by your administrator” và bạn tạo file

reg2.JPG

unLockRegistry.reg
==================
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableRegistryTools”=dword:00000000
===================

và khi thực thi nó thì dòng thông báo trên cũng vẫn xuất hiện và không cho phép tiếp tục thực thi file unLockRegistry.reg.

2/Cách thứ hai

Vậy làm cách nào để bật Registry edit lên lại?? xin thưa bạn hãy xem qua bài chạy chương trình bất kỳ dưới quyền hệ thống thì sẽ có cách giải quyết ngay thôi.

Bạn sẽ làm như sau: ví dụ giờ của hệ thống đang là 10:30AM
_Mở Start ==> Run ==> cmd
_Từ dấu nhắc dos gõ lệnh: At 10:31AM /interactive Registry
_Sau đó ngồi chờ đúng 10:31 thì Registry Editor sẽ hiện lên.
_Vào HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
và đổi giá trị cho key “DisableRegistryTools ==> dword=00000000” thế là xong, quá đơn giản phải không?

Cách thứ 3: sử dụng command line
Đó là bạn sử dụng lệnh Reg (để nghiên cứu thêm về lệnh reg các bạn có thể ra Mở Run =>cmd=>reg/? để biết thêm chi tiết.

Trở lại ví dụ lúc nãy để enable lại Registry edit gõ lệnh như sau:

REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f

Vậy như đặt trường hợp lỡ hợp thoại Run cũng bị khóaHệ thống không cho truy cập Dos thì sao ??

Cách thứ 4: Thế là lại nhờ tới anh NotePad và biết một chút về lập trình với VBScript là xong, còn nếu không biết về VBScript thì cứ copy và dán đoạn Script sau vào và đặt tên là EnableRegistry.vbs và chỉ cần nhấn đúp để chạy nó thì Registry Edit sẽ hết bị khóa.

EnableRegistry.vbs
======================================
‘@Author: L0ng3ta@hotmail.com

Option Explicit
Dim WSHShell: Set WSHShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
Dim Root: Root = “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\”
Dim Key: Key = “DisableRegistryTools”
Dim ItemType: ItemType = “REG_DWORD”
‘0:Enable , 1:Disable
Dim Value: Value = 0
On Error Resume Next
WSHShell.RegWrite Root & Key, Value, ItemType
Mybox = MsgBox(“Registry Enabled”, 4096, “Success”)
=====================================

Ngoài ra VBscript cũng cung cấp sẵn các hàm để tạo Key, Xóa Key, Đọc Key các bạn tự tham khảo.
_Đọc Key: n = WSHShell.RegRead (Root & Key) đưa ra giá trị n
-Xóa Key: WSHShell.RegDelete (Root & Key)

Ví dụ: Tạo một file VBScript có tác dụng tắt và mở chức năng của Registry (File này tự động dò tìm nếu trường hợp Registry đang bị Disable thì Enable lên và ngược lại:

AutoRegistry.vbs
=========================================
‘@Author: L0ng3ta@hotmail.com
Option Explicit

Dim WSHShell: Set WSHShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
‘Khai bao key
Dim Root: Root = “HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\”
Dim Key: Key = “DisableRegistryTools”
Dim ItemType: ItemType = “REG_DWORD”

‘0:Enable , 1:Disable
Dim enaValue: enaValue = 0
Dim disValue: disValue = 1

‘Cac cau thong bao
Dim enaMes: enaMes=”Enabled !”
Dim disMes: disMes=”Disabled !”
Dim mainMes: MainMes=”Registry Editor is “

Err.Clear

On Error Resume Next
‘lay va kiem tra gia tri cua Key xem dang Enable hay Disable
Dim valueGet: valueGet = WSHShell.RegRead (Root & Key)
Dim errNum: errNum = Err.Number

‘Neu khong co key thi tao key
On Error Goto 0
if errNum <> 0 then
WSHShell.RegWrite Root & Key , disValue, itemtype
End If
‘Neu co key kiem tra gia tri key n neu dang enable thi disable va nguoc lai
Dim MyBox
If valueGet = enaValue Then
WSHShell.RegWrite Root & Key , disValue, itemtype
MyBox = MsgBox(MainMes & disMes, 4096, “Susscess”)
ElseIf valueGet = disValue then
WSHShell.RegWrite Root & Key, enaValue, itemtype
MyBox = MsgBox(MainMes & enaMes, 4096, “Susscess”)

End If
=========================================

Nói chung là còn rất nhiều cách nhưng vấn đề ở đây là cốt lõi và bạn phải nắm được căn bản về Registry và phải biết “Tùy cơ ứng biến”.

Sau đây là các Thủ thuật về Registry cần thiết cho việc thâm nhập:

1/Enable Remote Assistance (Windows XP)
Registry Settings
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server]
Value Name: AllowTSConnections, fDenyTSConnections, fAllowToGetHelp
Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)

Tạo hoặc sửa các Giá trị DWORD:
Giá trị REG_SZ mặt định
AllowTSConnections REG_DWORD 0x00000001 (1) sửa thành ==>0
fDenyTSConnections REG_DWORD 0x00000000 (0) sửa thành ==>1
fAllowToGetHelp REG_DWORD 0x00000001 (1) sửa thành ==>0

2/Bật hoặc tắt các Service khác

Các giá trị của dword được hiểu như sau:
dword:00000002 Automatic
dword:00000003 Manual
dword:00000004 Disabled

Để bật Service nào đó bạn chỉ cần đổi giá trị về dword:00000002 và khởi động lại

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]
“Description”=”Allows alert messages to be sent to W2K servers.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ALG]
“Description”=”Allows you to use the built-in firewall.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppMgmt]
“Description”=”Allows programs to use the add/remove control panel”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS]
“Description”=”Allows you to resume file transfers on slow connections.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser]
“Description”=”Used to show a list of computers on a local network.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv]
“Description”=”Permits you to cut and paste text and graphics over the network.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp]
“Description”=”Allows COM-aware software components to communicate with each other.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CryptSvc]
“Description”=”Allows for authentication, encoding and encryption to verify software signatures.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc]
“Description”=”Allows applications to send error reports to Microsoft if/when they crash.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventSystem]
“Description”=”A method for allowing software compenents to communicate with each other.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FastUserSwitchingCompatibility]
“Description”=”Allows for multiple users on a single machine without requiring you to log out.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc]
“Description”=”Allows the XP Built-in Help and Support Center to run.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ICFS]
“Description”=”Enables the built-in Microsoft firewall.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation]
“Description”=”The Workstation service enables a computer to connect to and use network resources.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts]
“Description”=”Enables NetBIOS over TCP/IP (NetBT) services.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger]
“Description”=”Despite its best efforts, it’s an evil service that has massive security flaws.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mnmsrvc]
“Description”=”Allows NetMeeting programs to access the local computer.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC]
“Description”=”Provides data replication between a client and multiple Windows servers.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer]
“Description”=”Allows for programs to be installed. Enough said.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Nla]
“Description”=”Useful if you have a multihomed or multiple-network connected computer.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent]
“Description”=”Provides IPSEC capabilities (secure TCP/IP).”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProtectedStorage]
“Description”=”Allows the local computer to save passwords.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDSessMgr]
“Description”=”Allows remote access and control of the local computer.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry]
“Description”=”Allows remote access and control of the Windows registry.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP]
“Description”=”See MS-Technet Q316666 for vague details.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RPCLocator]
“Description”=”Allows distributed applications to use the Microsoft RPC name service.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon]
“Description”=”Enables starting processes under alternate credentials.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SENS]
“Description”=”Allows the computer to be aware of network connectivty interruptions.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler]
“Description”=”Loads files to memory for faster printing.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srservice]
“Description”=”System Restore BloatWare ™. Just say no.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Schedule]
“Description”=”Start programs at specified times.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV]
“Description”=”An often unused discovery protocol that has yet to catch on.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService]
“Description”=”Used mainly to allow for fast user switching.”
“Start”=dword:00000004

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Themes]
“Description”=”Applies visual styles to the user interface via ComCtl32.dll.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrkWks]
“Description”=”Updates the location of links that are moved on NTFS volumes.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost]
“Description”=”Essentially a networkable version of Plug and Play that never really caught on.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS]
“Description”=”Uninterruptible Power Supply service Manager.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]
“Description”=”Allows the local computer to synchronize its clock with an Internet Time Server”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient]
“Description”=”Enables Windows-based programs to create, access, and modify non-local files across the Internet.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\winmgmt]
“Description”=”Similiar to Simple Network Management Protocol (SNMP) and Desktop Management Interface (DMI).”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmdmPmSp]
“Description”=”Allows your portable music player to be tracked by serial number.”
“Start”=dword:00000003

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Wmi]
“Description”=”Essentially an XML encoder for representing network services.”
“Start”=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv]
“Description”=”Allows you to use the WindowsUpdate website.”
“Start”=dword:00000002

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm về các thủ thuật về Registry chủ yếu là công dụng của từng key có rất nhiều trên
các website bài viết này tôi chỉ giới thiệu một vài key cần thiết và làm cách nào để can thiệp vào Registry mà thôi công việc tìm công năng của từng key các bạn hãy tự tìm (ví dụ như tắt Firewall, Tắt chương trình cảnh báo của Microsoft, tắt các chương trình Antivirus …)

Thân chào 😉
L0ng3ta.

NU BN MUN COPY BÀI VIT XIN VUI LÒNG TÔN TRNG QUYN TÁC GI

Các bạn có thể tham khảo các Key tại địa chỉ:
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
http://www.pctools.com/guides/registry/

Advertisements

5 phản hồi

 1. Đại ca,lệnh “reg/help” hình như phải là “reg/?”.Em là lính mới,rất muốn được học hỏi.Hiện em đang muốn tìm tài liệu nghiên cứu về notepad với lập trình nhưng hiềm một nỗi dạo này kẹt quá.Nếu đại ca có thể viết một số bài về notepad thi tốt.Em rất cảm ơn đại ca dã lập ra trang web này,nó thật bổ ích.Em rất muốn được làm huynh đẹ tốt của đại ca,không biết đại ca có cho phép không:)) :-?? .Hi hi.Thân mến chúc đại ca luôn mạnh khoẻ để giúp đỡ bọn đàn em như em!
  Ký tên: tiểu đệ!

 2. @le chien: vâng đúng là phải reg/?. Cám ơn vì đã nhắn lại tôi sẽ sửa ngay. Rất vui được làm quen với bạn.

  Còn notepad chỉ là công cụ sọan thuần text thôi. KHông liên quan gì với lập trình cả. Nhưng bạn có thể dùng nó để viết code đối với các chương trình nhỏ cho nhanh thôi. Nhưng với từng ngôn ngữ thì phải có trình biên dịch riêng chẳng hạn như java, c, c++ … Còn bản thân notepad không làm được gì cả ngoài vấn đề chỉ là soạn thảo file text.

  Thân.

 3. Thì đúng vậy đó đại ca,em đang muốn tìm hiểu về cách viết vài đoạn code nho nhỏ trong notepad ,có nghĩa là qui tắc viết code,cách đổi tên file sau khi viết như thế nào ..v.v.Hi .Em khờ quá phải không?

 4. Bài này hay quá, cho phép em đưa bài của anh vào bộ sưu tập các kiến thức về máy tính trong blog của em nha!(Em đã đưa nó vào rồi,vẫn giữ nguyên xuất xứ;nhưng nếu anh không cho phép thì em sẽ xoá nó đi..)

 5. Thanks bác nhiều. Đúng là tuyệt thật, em chuẩn bị có 1 bài thi về cái này. Hay quá. Mấy hôm nay lên mạng mãi, đến nay mới được thoả lòng.
  🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: