Hịch tướng sĩ

https://i1.wp.com/vietnamnet.vn/dataimages/200610/original/images1121437_tranhungdao.jpgTa thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Ðế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Ðức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Ðiếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu! Cốt Ðãi Ngột Lang là người thế nào? Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà xông vào chốn lam chướng xa xôi muôn dặm đánh quỵ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thát đến nay còn lưu tiếng tốt!

Tiếp tục đọc

Advertisements

VĂN HÓA TRANH LUẬN VÀ VẤN ĐỀ NGỤY BIỆN

VĂN HÓA TRANH LUẬN VÀ VẤN ĐỀ NGỤY BIỆN
Bàn Tân Định
Nguồn: Giao điểm

Tranh luận trên các diễn đàn công cộng là một hình thức trao đổi ý kiến không thể thiếu được trong các thể chế dân chủ và văn minh. Ở nhiều nước Tây phương, lưu lượng của những tranh luận cởi mở và nghiêm túc được xem là một dấu hiệu của một xã hội lành mạnh. Nhưng thế nào là tranh luận nghiêm túc? Nói một cách ngắn gọn, cũng như trong một cuộc đấu võ, một tranh luận nghiêm túc là một cuộc tranh luận có qui tắc hẳn hoi, mà trong đó người tham gia không được, hay cần phải tránh, phạm luật chơi. Những qui tắc chung và căn bản là người tham gia chỉ phát biểu bằng cách vận dụng những lí lẽ logic, với thái độ thành thật và cởi mở, chứ không phát biểu theo cảm tính, lười biếng, hay biểu hiện một sự thiển cận, đầu óc hẹp hòi. Để đạt những yêu cầu này, người tranh luận nghiêm túc trước khi phát biểu hay đề xuất ý kiến, đưa ra lời bình phẩm của mình, cần phải xem xét tất cả các trường hợp khả dĩ, phải cân nhắc những quan điểm và những cách giải thích khác nhau, phải đánh giá ảnh hưởng của sự chủ quan và cảm tính, phải chú tâm vào việc tìm sự thật hơn là muốn mình đúng, sẵn sàng chấp nhận những quan điểm không được nhiều người ưa chuộng, và phải ý thức được định kiến và chủ quan của chính mình. Khi tranh luận phải nhất quán là chỉ xoay quanh chủ đề bàn luận, luận điểm bàn luận chứ không đi lạc đề. Không nhằm vào cá nhân và bản thân của người tham gia tranh luận.

Tiếp tục đọc

Văn tế

Văn tế
(Dựa theo văn tế nghĩa sĩ cần giuộc
Thành thật cáo lỗi trước linh hồn của cụ Đồ.)

Hỡi ơi!

Bè phái nổi đầy
Mem bờ đều rõ
Năm năm cùng gây dựng
Xưa ắt còn nổi danh diễn đàn
Một topic dẹp tan bè phái,

Nick bị lock tiếng vang vẫn còn.

Nhớ nick xưa

Một mình bôn ba
Chẳng lo khốn khó
Không quen nịnh hót chẳng thích dèm pha
Chỉ biết forum anh em toàn thể
Việc code, trả lời không hề sợ khó
Tay vốn gõ quen
Học sercurity, học RE, học hack
Mắt không cần ngó (keyboard)
Tiếng nói vang chẳng sợ một ai
Thói ngang tàng không ai có được
Ghét thói bè phái như nhà nông ghét cỏ
Chẳng ưa cậy quyền ức hiếp member
Bóp cổ bóp hầu chẳng cho bàn luận
Không phải trốn ngược trốn xuôi
Chuyến này quyết ra tay đả hổ.
Tiếp tục đọc

Chuyện của Fèn

Chuyện của Fèn.
(Cốt chuyện dựa trên chuyện có thật trên một diễn đàn bảo mật có uy tín, nhưng nhân vật chỉ là hư cấu)

Fèn là tên của một chú chó hoang, tiếng anh gọi là Dog-Fèn hay là Fèn-Dog. Fèn rất đẹp mã, nó có bộ lông vàng óng, trên đầu và lưng còn có những vòng xoáy thật ấn tượng. Hai chân sau của nó có hai cái vuốt cong vút và dài ngoằng. Theo dân gian thì tướng chó này đúng là một con chó tốt.

Lúc chưa về nhà chủ hay đúng ra là chưa được lão Công già nhận nuôi thì Fèn vẫn còn là một chú chó hoang, nhà của nó là những gầm cầu, những ngôi nhà bị bỏ hoang hoặc là những nơi tạm bợ đâu đó. Fèn có biệt tài là chui lỗ chó nhà thiên hạ để trộm gà và bắt vịt nên được những con chó hoang khác nể phục và xưng hô như một đại ca thực sự. Thuở đó, Fèn thường hay có những trò tinh quái và hoang dã nhất theo đúng như bản năng của một loài chó hoang.

Tiếp tục đọc

Chuyển ảnh thành mã Ascii

1111101110001110101011101110100111011100101010110101101100101110001001
0010011100011011011110011001010000001110111101010110111110110000100011
0100110111000100001101010011001111101000101111010110011001011101110101
0000000100100111100110101000110101001110111001100110010001110001100010
0011000110110001010111101010000111101110111101100110000110110101001011
1110100110111111000101001101100100111001110100000000100011111101110100
0011111001001100001110110010101000110110110111001100101101011001111001
1100010001101010111001110011010111010000010000100001000101001111010110
1001001111000001000000000001101100011111100001000000011010000010011010
1011110111111100110101111111000100011111100111101100100000011001101101
0010000010010000101100001101011001001111111110110110001011101010001100
0100000101101011011111011111110000110100101011001111110010010000001010
0001110110100000001000001100000100110110001000100000101000010010001001
0101111101100101011001001111110110010101010010011100100101001001111101
1000011111000101100110001111101100001110001011010010111101101001110110
0001111110010101111101011110110111110001001101110011001110110010010100
1011011010000111000010011011010101111111010000110011111100111010001011
1000100101101101010110011011100110100110011001011010101111111111100111
1110101011100110010001011100100100011100111000010001001110001011100110
0110101101011111000101100101111111100111111110100100110001011110010010
1001000000000101000000110100010100011001101100001010111101111110101011
1010010101001111110101001101001101011000001001010001001011011101011101
0110001000011000010011101110010001101100010110000011111001001000101000
1010111010110100000011001011111000110100001000000100111100100110111111
1111110010101000000110110100001001100011011111011111111110101000010000
1000011101010100001011001010111000100001000010100101100011010000101010
0110010011101111010111111010010010101100011010000100111111110011111011
1010110000000110101110111001000011100011101111101011110010101010111000
1100110000010110101000010101010101011001110111111000010010110011010010
0111111100011010100110110100001100001011101000111001001000100110111100
0101101010000010001111101011111001010001000111111011100110110010111101
1001110000010001100110100001110000111110110110110101000110000101000110
0010111011000010111001010101000110101110110111010010010111101000001001
1011100111010000110001111011110110000100001001110011010010011101101101
0001100000011010011010111010011000011110110000011010101111010001110011
0001110011000101011101011110111000111101001001101000110010001100011010
1011000110000111011111011010110101000101100001000101001110010000000111
1000011100110000010001111100110010110001011000100101011101110010101111
1011001011010011011001000000111100101001100101111100110111010010110011
1000000001000111110000111010110010000011110100110100001111010011010010
0000111000000100101100100010110000011001110101000001111111011100011010
0100101101011000000110100101101111110110101101010111010111100011101010
0110111001111001111110100001000011101011101100111110111111111100000101
0001010001100010011000001100000001100101111000110110111001011001111010
1101001010101001111101000000001100111011100111000011111111000101101000
1111011110000101100110011011100101101010101001011011111100100110101000
1100111101001001101010000001011100000011011000110101101000011111010010
1100100010010111110100001010010100001000000001111110001010001010010011

Rendering time: 9 seconds.

Lỗ đen vũ trụ?!

Lỗ đen vũ trụ?! (vấn đề hàn lâm đã được thô bỉ hóa)

Có thể nói khái niệm và thuật ngữ “Lỗ Đen” này được được giới khoa học biết đến và được đưa ra vào năm 1969 do một bác Mẽo tên là Don_queo_lờ. Sau đó được một bác cũng là người Mẽo hay sao đó tên Ti_Quên_Hoắc_Kinh (anh này bị tật bẩm sinh từ nhỏ) nghiên cứu và công bố rộng rãi đến giới khoa học ngày nay.

“Black Hole” theo tiếng Việt lừa ta gọi là “Lỗ Đen” (Bà mẹ, tiếng Việt Lừa chúng ta hễ không dịch thì thôi mà đã dịch ra rồi là y như là trúng phóc), mà dịch cái gì thì dịch chứ tuyệt đối cái gì mà dính dáng tới cái Lỗ là y như rằng nó không tốt đẹp gì cho cam. Chẳng hạn như chúng ta thường hay dùng từ như là cái Lỗ Cống hay là cái Lỗ xxx (tiên sinh nào muốn biết thêm vui lòng gúc_gô). Ấy vậy mà nó lại được đặt tên đầu cho một khái niệm vô cùng hàn lâm này thế mới ác không chớ lị.
Tiếp tục đọc

Luận cương về Chym xứ An Nam Mit

Luận cương về Chym xứ An Nam Mit

(Bà con ai nghĩ bậy và đầu óc đen tối thì ráng chịu 😀 ) , thực sự đây là một bài nghiên cứu khá nghiêm túc về các giống loài chym đã được hàn lâm hóa 😀 ) , bà con làm ơn đừng nên thô bỉ hóa vấn đề hàn lâm này. Thankz )

Tiếp tục đọc